У Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ узагальнили судову практику розгляду клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. Цей документ обговорено та схвалено на нараді суддів судової палати у кримінальних справах ВСС 21.05.2014 та на засіданні пленуму ВСС 17.10.2014. Пропонуємо вашій увазі першу частину цього узагальнення, в якому аналізуються порядок розгляду відповідних клопотань та повноваження слідчого судді в разі недотримання слідчим або прокурором вимог щодо змісту такого процесуального документа.

Гарантії недоторканності

Стаття 30 Конституції гарантує кожному недоторканність житла чи

Наивные постсоветские граждане были отличной мишенью для мошенников в 90-е. Впрочем, современные ушли от них не очень далеко. На самом деле мошеннические схемы тех времён работают и сейчас, они лишь немного видоизменились — поменялись названия, бренды, имена... но по сути старый добрый «лохотрон» живёт и здравствует. Классические «разводы» 90-х благополучно перекочевали в современность.

Миллионер из Лимпопо

«Нигерийские письма», или «Обман 419» (назван по соответствующему номеру статьи нигерийского УК), появились в конце 80-х в США. В Россию «нигерийские письма» ворвались в начале 90-х. Первое время послания приходили людям в обычных бумажных конвертах или по факсу. Потом через Интернет по электронной

Дуже часто при розробці торговельної марки, наприклад, за для використання у логотипі, уся увага приділяється унікальності позначення, наявності суттєвих відмінностей від конкурентів, зрозумілості для споживача тощо. Але у цій маркетинговій гонці інколи вкрай забувають про необхідність дотримання й інших критеріїв охороспроможності. Торговельна марка не повинна вводити споживача в оману стосовно товарів та послуг, складатися виключно із загальновживаних позначень, бути описовою тощо.

Досить частими є випадки, коли при оформленні спадщини нотаріус виявляє помилку у свідоцтві про право власності на житло, і не приймає таке свідоцтво. Або ж самі власники виявляють помилки у своєму свідоцтві про право власності чи іншому правовстановлюючому документі.

Тому, не втрачає своєї актуальності питання про те, як же виправити помилки у свідоцтві про право власності на житло чи іншому правовстановлюючому документі.

Слід зазначити, що існує два

10 июня в силу вступил в силу Закон «О потребительском кредитовании», призванный защитить права и законные интересы украинских кредиторов. Принятия этого закона страна ждала 25 лет. Все эти годы потребительское кредитование регулировалось частными положениями Закона «О защите прав потребителей», прописанными крайне нечётко. Из-за этого Национальному банку приходилось постоянно играть «в догонялки» с коммерческими банками, которые изобретали многообразные способы припрятывать скрытые платежи в

Давние разговоры о том, что защиту прав и интересов сторон в судебном процессе должны осуществлять исключительно адвокаты, наконец-то могут воплотиться в реальность. В проекте нового Гражданского процессуального кодекса словосочетание «правовая помощь» окончательно заменено на «профессиональная правовая помощь».

Как считает доцент кафедры правосудия юридического факультета Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Елена Захарова, проект нового